แพทย์เตือน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

สงกรานต์

         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

นายแพท อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เทศกาล สงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย คนไทยที่ทำงานต่างถิ่นต่างแดน จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อฉลองปีใหม่และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่และญาติมิตร ในช่วงเทศกาลแบบนี้ บริเวณสถานีรถไฟและรถทัวร์จะเต็มไปด้วยผู้คนที่รอรถเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด อาหาร น้ำและเครื่องดื่มที่จำหน่ายตามสถานีรถไฟและรถโดยสารจึงขายดิบขายดีเป็นพิเศษ

ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดเตรียมอาหารเพื่อรองรับคนจำนวนมาก ทำให้โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารในอาหารได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค ได้มองเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารที่นำมาขายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารที่ขายในสถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2557

โดยได้ทำการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง จาก ร้านอาหาร ในสถานีขนส่งต่างๆในบริเวณกรุงเทพฯ รวมทั้งทดสอบความสะอาดของภาชนะที่สัมผัสกับอาหารและมือของผู้ปรุงหรือสัมผัสอาหารด้วย และส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อหาการปนเปื้อนของอาหาร พบจุลินทรีย์ที่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิตและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

แต่อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนสำหรับผู้บริโภคที่เดินทางในช่วงเทศกาล ให้เลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกทั่วถึง ดูสะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทยำหรืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เลือกร้านที่ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดมีฝาปิด และที่สำคัญอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน ถ้ามีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียและเป็นไข้ ให้รักษาอาการเบื้องต้นโดยดื่มเกลือแร่หรือโออาร์เอสเป็นระยะๆ เพื่อทดแทนสภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำไป หากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากที่ดื่มแล้ว 8-12 ชั่วโมง ให้พบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที

สงกรานต์
แพทย์เตือน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*